kopané
studny
vrtané
studny
dokončovací
práce
legislativa
studny
foto
galerie
referenční
zakázky

Vrtané studny

Kvalitní vrtané studny na klíč

Při stavbě rodinného domu nebo  rekreační chaty je dobré přemýšlet, jak budete přivádět  pitnou vodou. Jednou z variant je čerpání pitné vody z vlastní vrtané studny.

 

Návratnost investice do vrtané studny je rychlá.Vrtaná studna

 • Vrtaná studna vám poskytne nezávislost na vodovodní síti = vlastní zdroj kvalitní vody.
 • Cena vodného a stočného neustále roste – rentabilita vrtané studny, je rok od roku vyšší.
 • Cena 1 000 litrů vody z vrtané studny stojí pouhých 1,40 Kč, protože se rovná spotřebě elektrické energie čerpadla.

 

Co všechno musí splňovat vrtaná studna, aby mohla být považována za vyhovující zdroj vody pro dům:

 

Studniční voda určená k pití musí stejně jako z vodovodu splňovat všechny požadavky na hygienickou nezávadnost

Rozbor vody ze studny je nutné udělat nejméně jednou za rok. Zajištění dobré kvality vody vyžaduje nejen studnu správně vybudovat, ale také provádět její pravidelnou údržbu

 

Technologický postup při vrtání studní. 

 

HLAVNÍM URČUJÍCÍM FAKTOREM PRO STUDNU JE HYDROGEOLOGICKÉ PODLOŽÍ.

 • Určíme nejvhodnější místo pro vrtanou studnu
 • Zpracujeme cenovou nabídku prací dle předpokládaného podloží v dané lokalitě (více variant).
 • Doporučíme techniku provedení vrtných prací tak, aby studna byla dostatečně vydatná a       dlouhodobě funkční.
 • Navrhneme vrtaný průměrprůměr pažnice, hloubku vrtu, dle plánované spotřeby vody.
 • Zajistíme projekt a hydrogeologický posudek vrtané studny (podklad pro povolení studny) = přesné určení vhodného umístění a parametrů studny
 • Vyřídíme za vás stavební a vodoprávní povolení nové studny (zákazník si je může vyřídit sám)
 • Vyvrtáme studnu
 • Zhotovíme zhlaví vrtané studny
 • Doporučíme vhodné čerpadlo a jeho nejefektivnější umístění tak, aby jeho životnost byla co nejdelší.
 • Napojíme čerpadlo do místa odběru.
 • Další informace naleznete www.studny.info

VŽDY PLATILO A PLATIT BUDE, ŽE NEJLEPŠÍ VODA JE Z VLASTNÍ STUDNĚ.

 

Potřebujete poradit, ozvěte se nám – poptávkakontakty.
 
Navštivte nás na youtube zde.

Navštěvte naši fotogalerii.

 

 

 
 
 


 

 
 


Postup při realizaci vaší studny

1 Zpracování cenové nabídky prací
dle předpokládaného podloží
v dané lokalitě
2 Vypracování projektu
a hydrogeologického posudku,
přesné určení vhodného umístění
a parametrů studny
3 Vyřízení stavebního
a vodoprávního povolení studny
4 Vrtání studny
5 Čištení vrtu
6 Osazení manipulační šachtice (nutné pro zprovoznění studny)
7 Vystrojení vrtu
ponorným čerpadlem
8 Přípojka
do místa odběru