kopané
studny
vrtané
studny
dokončovací
práce
legislativa
studny
foto
galerie
referenční
zakázky


Postup při realizaci vaší studny

1 Zpracování cenové nabídky prací
dle předpokládaného podloží
v dané lokalitě
2 Vypracování projektu
a hydrogeologického posudku,
přesné určení vhodného umístění
a parametrů studny
3 Vyřízení stavebního
a vodoprávního povolení studny
4 Vrtání studny
5 Čištení vrtu
6 Osazení manipulační šachtice (nutné pro zprovoznění studny)
7 Vystrojení vrtu
ponorným čerpadlem
8 Přípojka
do místa odběru

Vrtané a kopané studny

Našim zákazníkům nabízíme vrtané a kopané studny nejvyšší kvality a nejdelší životnosti.

Uděláme vše potřebné, aby z vašeho kohoutku tekla čistá voda. Od zajištění povolení na zřízení vrtané studny po samotnou realizaci v místě odběru, které si vyberete.

Naše Studnařství H&T s.r.o. je rodinná firma – společně studny vrtáme již víc jak 20 let. Veškeré práce provádíme sami a za kvalitu studní ručíme.

  • Vrtmistr a technik studnu kompletně udělají tak, aby byla dlouhodobě funkční a tekla z ní kvalitní voda.
  • Vrtáme převážně velké průměry s finální pažnicí 160 mm s originální perforací, do které lze nejlépe instalovat ponorná čerpadla, která mají dlouhou životnost pro velké množství čisté vody.
  • Vrtané studny vždy obsypáváme filtračním štěrkem po celé hloubce a pod vrstvou povrchové vody provádíme izolaci bentonitovou směsí, abychom zamezili průniku nečistot do studny.

Vrtané studny zajišťujeme komplexně od A do Z

  • Zajistíme hydrogeologický posudek a projekt vrtané studny.
  • Vyřídíme stavební a vodoprávní povolení studny.
  • Následně studnu vyvrtáme.
  • Samotné vrty čistíme ve dvou i třech sledech - nejdříve air-liftově a následně speciálním čerpadlem, a proto před instalací finálního čerpadla je voda ve vrtu čistá.
  • Osadíme čerpadlo a zajistíme přívod vody ze studny.

Naše kvalitní studna vám dlouhodobě zajistí dostatek vody.

Suchem trpí až 90 procent České republiky. Jeden u nejvíce postižených krajů jsou Západní Čechy. Sucho způsobují malé zásoby vody po teplé zimě.

Nedostatek vody se projevuje v malém průtoku řek, nízkou půdní vlhkostí a malou zásobou podzemní vody.

Bližší informace si můžete přečíst zde.