Vždy platilo a platit bude, že nejlepší voda je z vlastní studně!

Vyhledáme vhodné místo pro vrtanou studnu…

Technologické provedení dle struktury podloží

Nejlevnější topení budoucnosti…

Vrtané studny

Našim zákazníkum nabízíme vrtané studny nejvyšší kvality a nejdelší životnosti.

Nezávislost

Vrtaná studna Vám poskytne nezávislost na vodovodní síti = vlastní zdroj kvalitní vody!

Rentabilita

Cena vodného a stočného neustále roste – rentabilita vrtané studny, je rok od roku vyšší!

Cena vody

Cena 1 000 litrů vody z vrtané studny stojí pouhých 1,40 Kč, protože se rovná spotřebě elektrické energie čerpadla.

Náš postup při vrtání studní:

HLAVNÍM URČUJÍCÍM FAKTOREM PRO STUDNU JE HYDROGEOLOGICKÉ PODLOŽÍ!

 • Určíme nejvhodnější místo pro vrtanou studnu.
 • Doporučíme techniku provedení vrtných prací tak, aby studna byla dostatečně vydatná a dlouhodobě funkční.
 • Navrhneme vrtaný průměr, průměr pažnice, hloubku vrtu, dle plánované spotřeby vody.
 • Zajistíme Projekt a Hydrogeologický posudek vrtané studny.
 • Vyřídíme za Vás stavební a vodoprávní povolení nové studny.
 • Zhotovíme zhlaví vrtané studny (šachta na ukončení vrtu – PDF).
 • Doporučíme vhodné čerpadlo a jeho nejefektivnější umístění tak, aby jeho životnost byla co nejdelší.
 • Napojíme čerpadlo do místa odběru.
 • Další informace naleznete www.studny.info

Kopané studny

Pro zachování nejvyšší kvality vody je nutné opakovat čištění jednou za 5  let!

Technologický postup čištění kopané studny

 • zjistíme celkový stav studně včetně vnějšího pláště
 • omyjeme stěny  proudem-tlakem vody
 • vyčerpáme vodu kalovým čerpadlem
 • odstraníme usazeniny a mechanické nečistoty ze dna
 • uložíme na dno podsypový filtr
 • omyjeme stěny  dezinfekčním prostředkem
 • opětovně vyčerpáme veškerou vodu
 • zajistíme izolaci vnějšího pláště studny bentonitem


Tepelná čerpadla

Provádíme vrty až do 140 metrů podle potřeby výkonu!

Náš postup při provádění vrtů pro tepelné čerpadlo:

 • rekognoskace terénu – cenová nabídka
 • ohlášení na Báňském úřadu
 • zpracování hydrogeologického posudku
 • realizace vrtných prací
 • vystrojení vrtů geotermální U sondou
 • injektáž vrtů
 • tlaková zkouška kolektoru
 • připojení do objektu – instalace čerpadla


Kontakty

Zdeněk Holý

Vrtmistr

+420 604 200 396

Jiří Tulis

Technik

+420 606 174 791

Petr Frček

Proutkař

+420 736 726 314

Jitka Tulisová

Administrativa

+420 605 129 626

Studnařství H&T s. r. o.
Draženov 78
Domažlice 344 01

Email: info@studnarstviht.cz
IČ: 280 32 756
(zapsáno od 05.09.2008)