Časté dotazy

Nejčastější dotazy zákazníků ohledně našich služeb.

Obecné dotazy

Působíme po celých západních Čechách, ale nemáme problém zajet kamkoliv v České repulice.

Bude-li mít studna v průběhu 50 let technické chyby – uděláme studnu novou popř. vrátíme peníze.

Toto lze uplatnit na základě Technické zprávy vrtných prací, kterou vystavujeme po dokončení prací každéme zákazníkovi.

Pokud se nám nepodaří studnu udělat z technických důvodů, podloží apod. (většinou svíravé jíly) – zákazník nic neplatí.

Nenarazí-li se na vodu – zákazník také nic neplatí.

Vyhledávání vhodného místa pro studnu („pramene“) je zdarma i pokud zakázník nakonec studnu nerealizuje. 

Nejprve však tvoříme pořibližnou cenovou nabídku, abyste měli bližší představu o celkové ceně.

Pro průjezd vrtné soupravy je nutné zajistit minimální prostor 220 cm na šířku cesty – ostatní možnosti posoudíme přímo na místě (užití jeřábu, předělání cesty, odstranění dřevin, popřípadě plotu atd.).

Dotazy ke studnám

Vrtaná studna je vytvořena pomocí vrtací soupravy, která proniká do země a dosahuje podzemní vodní vrstvy. Po dosažení požadované hloubky je studna vybavena pažením, potrubím a čerpadlem pro zajištění stálého přívodu vody.

Nejvíce času zabere vyřízení projektové dokumentace a stavebního s vodoprávním povolení. Vliv hraje také počasí, především pak kvůli podmáčenému terénu nemůžeme zajíždět na pozemek. Doba realizace vrtu je 6-12 měsíců.

Pokud je to potřeba, rozbor vody pro nás realizuje partnerská firma (hygienické stanice, Čevak, pan Lommer z Kdyně, Chvak Domažlice a další).

Na rozbor doporučujeme dát vodu až po 4-5 měsících pravidelného čerpání – pak je získání výsledku objektivní a lze z výsledku usuzovat vhodnost vody pro pití.

Prohloubení kopané studny je obvykle spojené s nevýhodou „prázdných metrů“ (vnitřku kopané studny, který je nutné zapažit, aby se vrtná směs vynesla nad terén. Často tak vychází prohloubení kopané studny na více peněz, než úplně nová vrtaná studna.

Z praktického hlediska tedy dává smysl spíše vrtání úplně nové studny vedle té kopané. Na přání zákazníka nebo po splnění určitých podmínek však realizujeme i prohloubení kopané studny.

Praktické rady

S výběrem čerpadla vám pomůžeme v rámci dokončovacích prací.

Vrtanou studnu čistit obykle není třeba. U kopaných studní se čištění doporučuje jednou za 5 let pro odstranění všech sedimentů na dně studny. Dle stavu znečištění přistupujeme ke každé zakázce individuálně.

Množství vody ve vrtu (při vrtání) odhadujeme z vlastních letitých zkušeností.

Na konci vrtu děláme tzv. airliftovou čerpací zkoušku – tedy vzduchem vyfukujeme vodu z vrtu (tím vrt zároveň čistíme) a orientačně odhadneme přítok vody. Po zapažení změříme výšku hladiny vodometrem (přesně kam voda po zapažení vystoupala).

Jedná se však o údaj, který  je potřeba snad pouze pro Technickou zprávu vrtných prací, kterou potřebuje zákazník pro umístění ponorného čerpadla a pro úřady ke kolaudaci.

Po ukočení vrtných prací následuje čištění vrtu – což je v podstatě čerpací zkouška – studna se kompletně vyčistí speciálním čerpadlem popř. systémem za použití airliftu a vody a zjistí se poměrně přesně (možno i s vodoměrem) kolik vody do studny-vrtu přitéká.

Financování studny

Na studnu nelze čerpat dotace.

Nabízíme ovšem i studny na splátky – což řešíme vždy individuálně podle potřeb konkrétního zákazníka.

Cenu za vrtanou studnu určujeme vždy až po vyhledání pramene, poznání podloží a určení hloubky studny. Pro přibližnou představu se můžete podívat na náš orientační ceník.

Vrt obvykle nevyžaduje žádnou péči, platíte tedy pouze za elektrickou energii, kterou spotřebuje čerpadlo. Za 1 000 litrů zaplatíte kolem 1,40 Kč.