kopané
studny
vrtané
studny
dokončovací
práce
legislativa
studny
foto
galerie
referenční
zakázky

Naše partnerské firmy

Dlouhodobě spolupracejeme s firmami Gekon spol, s.r.o. a František BílekPartnerské firmy

 

Parterské firmy pro nás zajišťují:

 

Plzeňská firma Gekon spol, s.r.o.

Firma pro nás provádí kvalitní práce v oborech ložiskové geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, báňského servisu.

 

Firma Františka Bílka 

Firma po nás zajištuje kvalitní dokončovací práce v oblasti výstroje a čištění vrtů, servisu a dodání čerpací techniky pro vrtané studny.

 

Potřebujete poradit, ozvěte se nám – kontakty.

 

 Postup při realizaci vaší studny

1 Zpracování cenové nabídky prací
dle předpokládaného podloží
v dané lokalitě
2 Vypracování projektu
a hydrogeologického posudku,
přesné určení vhodného umístění
a parametrů studny
3 Vyřízení stavebního
a vodoprávního povolení studny
4 Vrtání studny
5 Čištení vrtu
6 Osazení manipulační šachtice (nutné pro zprovoznění studny)
7 Vystrojení vrtu
ponorným čerpadlem
8 Přípojka
do místa odběru