kopané
studny
vrtané
studny
dokončovací
práce
legislativa
studny
foto
galerie
referenční
zakázky

Naše partnerské firmy

Dlouhodobě spolupracejeme s firmami:

 

Parterské firmy pro nás zajišťují:

 

Firma Gekon spol, s.r.o.

Firma provádí kvalitní práce v oborech ložiskové geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, báňského servisu.

Kontakty:

Mail: gekon@gekon-plzen.cz

Telefon: 377 421 556, 377 423 722

              

Firma WATEX, s.r.o.

Firma se zaměřuje na kompeltní služby v oblasi úpravy vody, zejména pitné a průmyslové vody.

Mail: obchod@watex.cz

Telefon: 773 922 822

 

Firma Františka Bílka 

Firma provádí kvalitní dokončovací práce v oblasti výstroje a čištění vrtů, servisu a dodání čerpací techniky pro vrtané studny.

 

Potřebujete poradit, ozvěte se nám – kontakty.

 

 Postup při realizaci vaší studny

1 Zpracování cenové nabídky prací
dle předpokládaného podloží
v dané lokalitě
2 Vypracování projektu
a hydrogeologického posudku,
přesné určení vhodného umístění
a parametrů studny
3 Vyřízení stavebního
a vodoprávního povolení studny
4 Vrtání studny
5 Čištení vrtu
6 Osazení manipulační šachtice (nutné pro zprovoznění studny)
7 Vystrojení vrtu
ponorným čerpadlem
8 Přípojka
do místa odběru