Hydrogeologický průzkum

Průzkum je zásadní proces pro identifikaci a hodnocení vodních zdrojů, který umožňuje efektivní a udržitelné využívání podzemních i povrchových vodních zdrojů.

Odpovíme do 2 hodin

Co je to hydrogeologický průzkum?

Hydrologický průzkum je součástí hydrogeologického servisu, který zahrnuje průzkumné a realizační práce, projekty, posudky a vyhodnocení v oblasti hydrogeologie a vodohospodářských staveb. Tento průzkum se provádí pro zajištění komplexního pochopení hydrogeologických podmínek na daném místě.

K čemu průzkum potřebujete?

Hydrologický průzkum je klíčový při identifikaci nových vodních zdrojů. Jeho účelem je najít vhodné místo pro realizaci, zhodnotit terén, určit hloubku a intenzitu pramene, zmapovat okolní vodní zdroje a ověřit všechny relevantní informace na pozemku, aby se předešlo potenciálním problémům při schvalování dokumentace.

Jak probíhá realizace studny?

Vyřídíme za vás vše potřebné co potřebujete při realizici studny.

Odpovíme do 2 hodin

Vyhledání pramene zdarma

Vrtáme na jistotu

Od roku 2005

Roky i kilometry zkušeností

Vše vyřídíme za vás

Od papírů po připojení kohoutku

Záruka 50 let

Voda se zárukou na celý život