Vždy platilo a platit bude, že nejlepší voda je z vlastní studně.

Vyhledáme vhodné místo pro vrtanou studnu…

Technologické provedení dle struktury podloží

Nejlevnější topení budoucnosti…

Vrtané studny

Našim zákazníkům nabízíme vrtané studny nejvyšší kvality a nejdelší životnosti.

Nezávislost

Vrtaná studna vám poskytne nezávislost na vodovodní síti = vlastní zdroj kvalitní vody.

Rentabilita

Cena vodného a stočného neustále roste – rentabilita vrtané studny, je rok od roku vyšší.

Cena vody

Cena 1 000 litrů vody z vrtané studny stojí pouhých 1,40 Kč, protože se rovná spotřebě elektrické energie čerpadla.


Hlavním určujícím faktorem pro studnu je hydrogeologické podloží.

Technologický postup při vrtání studní:

 • určíme nejvhodnější místo pro vrtanou studnu.
 • doporučíme techniku provedení vrtných prací tak, aby studna byla dostatečně vydatná a dlouhodobě funkční.
 • navrhneme vrtaný průměr, průměr pažnice, hloubku vrtu, dle plánované spotřeby vody.
 • zajistíme projekt a hydrogeologický posudek vrtané studny.
 • vyřídíme za vás stavební a vodoprávní povolení nové studny.
 • vyvrtáme studnu
 • zhotovíme zhlaví vrtané studny
 • doporučíme vhodné čerpadlo a jeho nejefektivnější umístění tak, aby jeho životnost byla co nejdelší.
 • napojíme čerpadlo do místa odběru.
 • důležité informace naleznete www.studny.info
 • v naší nabídce najdete také Plastové šachtice pro ukončení vrtané studny.
 • bližší informace najdete ZDE
 • podívejte se na naše REFERENCE.


Kopané studny

Pro zachování nejvyšší kvality vody je nutné opakovat čištění jednou za 5  let!

Technologický postup čištění kopané studny:

 • zjistíme celkový stav studny včetně vnějšího pláště
 • omyjeme stěny  proudem – tlakem vody
 • vyčerpáme vodu kalovým čerpadlem
 • odstraníme usazeniny a mechanické nečistoty ze dna
 • uložíme na dno podsypový filtr
 • omyjeme stěny dezinfekčním prostředkem
 • opětovně vyčerpáme veškerou vodu
 • zajistíme izolaci vnějšího pláště studny bentonitem
 • bližší informace najdete ZDE
 • podívejte se na naše REFERENCE.


Vrty pro tepelná čerpadla

Provádíme vrty až do 140 metrů podle potřeby výkonu.

Technologický postup při realizaci vrtů pro tepelná čerpadla:

 • rekognoskace terénu – cenová nabídka
 • ohlášení na Báňském úřadu
 • zpracování hydrogeologického posudku
 • realizace vrtných prací
 • vystrojení vrtů geotermální U sondou
 • injektáž vrtů
 • tlaková zkouška kolektoru
 • připojení do objektu – instalace čerpadla
 • bližší informace najdete ZDE.
 • podívejte se na naše REFERENCE.


Kontakty

Zdeněk Holý

Vrtmistr

+420 604 200 396

Jiří Tulis

Technik

+420 606 174 791

Petr Frček

Proutkař

+420 736 726 314

Jitka Tulisová

Administrativa

+420 605 129 626

Studnařství H&T s. r. o.
Draženov 78
Domažlice 344 01

Email: info@studnarstviht.cz
IČ: 280 32 756
(zapsáno od 05.09.2008)