kopané
studny
vrtané
studny
dokončovací
práce
legislativa
studny
foto
galerie
referenční
zakázky

Kopané studny

Kvalitní čištění a opravy kopaných studní

Starší kopané studny jsou velmi často ve špatném technickém stavu.Díky netěsnostem v krytu studně a díky povrchové a dešťové vodě vnikají  do studny organické nečistoty, které se usazují na dně studny jako jemný kal. Tento kal je tvořen  především zeminou, listím, větvemi a odumřelými těly drobných živočichů.

Všechny nečistoty zvyšují kontaminaci vody v kopané studni a mění její chuť, pach a barvu. Mohou  také ucpávat vstupní otvory do studny i výtlačného potrubí. 

Pro zachování nejvyšší kvality vody je nutné opakovat čištění kopané studny jednou za 5  let.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně.

 

Technologický postup čištění kopané studny.Kopané studny

  • zjistíme celkový stav kopané studně včetně vnějšího pláště
  • omyjeme stěny proudem – tlakem vody
  • vyčerpáme vodu kalovým čerpadlem
  • odstraníme usazeniny a mechanické nečistoty ze dna
  • uložíme na dno podsypový filtr
  • omyjeme stěny dezinfekčním prostředkem
  • opětovně vyčerpáme veškerou vodu z kopané studně
  • zajistíme izolaci vnějšího pláště studny bentonitem
 
Potřebujete poradit, ozvěte se nám – poptávkakontakty.

Navštěvte naši fotogalerii.Postup při realizaci vaší studny

1 Zpracování cenové nabídky prací
dle předpokládaného podloží
v dané lokalitě
2 Vypracování projektu
a hydrogeologického posudku,
přesné určení vhodného umístění
a parametrů studny
3 Vyřízení stavebního
a vodoprávního povolení studny
4 Vrtání studny
5 Čištení vrtu
6 Osazení manipulační šachtice (nutné pro zprovoznění studny)
7 Vystrojení vrtu
ponorným čerpadlem
8 Přípojka
do místa odběru